Ładna Wanna
Menu
Strona głównaregulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE ladnawanna.plPOSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem ladnawanna.pl jest firma OLYMPIA Plus Tomasz Barta z siedzibą w Opolu przy ulicy Cygana 3, posługujący się numerem NIP 6151023195 oraz REGON 161554328 zwanym dalej Sprzedającym.
 2. Niniejszy regulamin określa zakres oraz warunki świadczenia usług sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
 3. Osobą składającą zamówienie, zwaną dalej Kupującym, może być wyłącznie osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 4. Wszystkie produkty oferowane w sklepie ladnawanna.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego bez wcześniejszego uprzedzenia i podania przyczyny.
 7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby stany magazynowe podane przy każdym z produktów pokrywały się z aktualnymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego, a w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 8. W przypadku działań promocyjnych lub wyprzedaży z którymi związana jest ograniczona liczba towaru, realizacja poszczególnych zamówień będzie postępowała wg kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do momentu wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.
 9. Wszelkie informacje handlowe, cenniki i reklamy produktów znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią wyłącznie zaproszenie za zawarcia umowy. Żadna informacja, bez względu na jej nazwę, nie może być uznana za ofertę w rozumieniu przepisów prawa.
 10. Umowa pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym zostaje zawarta z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 11. Zamówienia można składać całą dobę i przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 14.00 będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego.
 12. W przypadku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji wysłanego do Kupującego po godzinie 12.00 termin wysyłki zaczyna swój bieg następnego dnia roboczego.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym ladnawanna.pl można składać:
  • wykorzystując formularz zamówieniowy będący integralną częścią sklepu internetowego,
  • wysyłając treść zamówienia drogą mailową na adres: sklep@ladnawanna.pl,

  • kontaktując się telefonicznie pod numerem (77) 546 63 21 lub 502 290 094 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz w soboty w godzinach 10.00-14.00,
 2. Kupujący korzystający z formularza zamówieniowego oraz posiadający założone podczas rejestracji konto będzie nazywany dalej"użytkownikiem zarejestrowanym".
 3. Kupujący korzystający z formularza zamówieniowego bez wcześniejszej rejestracji (bez założonego konta), składający zamówienie drogą mailową lub telefoniczną będzie nazywany dalej"użytkownikiem niezarejestrowanym".
 4. Podczas składania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail, aktualnego numeru telefonu.
 5. W przypadku składania zamówienia drogą mailową (zwykły mail) lub poprzez kontakt telefoniczny Kupujący oprócz danych wymienionych w pkt. 4 powinien dokładnie określić zamawiane towary - nazwa produktu, jego cena, inne cechy umożliwiające jego poprawną weryfikację.
 6. Sprzedający po otrzymaniu zamówienia ze strony Kupującego przystępuje do jego rozpatrywania (analizy) i potwierdza przyjęcie do realizacji drogą elektroniczną (mail) lub telefoniczną. W momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 7. Po zawarciu umowy Kupujący będącyużytkownikiem zarejestrowanym sklepu internetowego storemax.pl ma możliwość śledzenia losów złożonego zamówienia wykorzystując do tego celu Panel Klienta.  Dodatkowo Kupujący będzie powiadamiany drogą mailową o każdej zmianie statusu zamówienia.
 8. Kupujący będący użytkownikiem niezarejestrowanym i korzystający z formularza zamówieniowego będzie powiadamiany drogą mailową o każdej zmianie statusu zamówienia bez możliwości dostępu do "Panelu klienta".
 9. Kupujący będący użytkownikiem niezarejestrowanym, który złożył zamówienie poza sklepem internetowym nie będzie otrzymywał powiadomień o zmianie statusu oraz nie będzie miał dostępu do "Panelu klienta".
 10. Sprzedawca powiadomi użytkownika niezarejestrowanego drogą mailową lub telefonicznie wyłącznie o wysyłce zamówionego towaru (zmianie statusu na "wysłany") - dotyczy wyłącznie użytkownika niezarejestrowanego składającego zamówienie poza sklepem internetowym.
 11. Zgodnie z ustawą konsumencką Kupujący będący konsumentem (zakup nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą) ma prawo bez podania przyczyny odstąpić od zawartej umowy kupna-sprzedaży w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru. Przed przystąpieniem do zwrotu należy pisemnie powiadomić Sprzedającego o chęci dokonania takiego zwrotu. Powiadomienie powinno być przesłane listem do siedziby Sprzedającego: OLYMPIA Plus, ul. Cygana 3 , 45-131 Opole lub zrealizowane drogą mailową na adres: sklep@ladnawanna.pl
 12. Zwrot towaru powinien nastąpić w przeciągu 14 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym (niezniszczonym) opakowaniu, nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu.W przypadku gdy towar nie będzie spełniał wyżej wymienionych wymogów zwrotu wykraczając poza zwykły zarząd rzeczą Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub obniżenia zwracanej kwoty.
 13. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 14. Przyjęcie towaru przez Sprzedającego będzie skutkowało wystawieniem stosownej faktury korygującej i przesłanie jej listem poleconym do podpisu na adres Kupującego. Podpisana korekta faktury powinna zostać niezwłocznie odesłana na adres Sprzedającego.
 15. Oprócz zwracanego towaru Kupujący powinien dołączyć dokument zakupu oraz wypełnione i podpisane oświadczenie mówiące o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość. Na prośbę Kupującego oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży wyślemy na email.
 16. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot należnej kwoty zostanie przekazany na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie od dnia otrzymania przez Sprzedającego zwracanego towaru. Warunkiem dokonania przelewu na podany przez Kupującego rachunek bankowy jest posiadanie przez Sprzedającego (oprócz towaru) oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy kupna - sprzedaży.
 17. Co do zasady, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:
  • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
  • nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
  • dostarczania prasy,
  • usług w zakresie gier hazardowych.

PŁATNOŚĆ

 1. Sklep olympiaplus, przygotował dla Państwa kilka dogodnych form płatności:
  • płatność gotówką w kasie siedziby firmy,
  • przelew tradycyjny bezpośrednio na wskazane konto bankowe Sprzedającego - IDEA BANK - 73 1950 0001 2006 0626 7601 0002 - Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy i potwierdzeniu środków na rachunku bankowym Sprzedającego,
  • płatność za pobraniem - Kupujący obciążany jest dodatkowym kosztem ustalonym na średnim poziomie 10-150zł(zależnie od produktu i magazynu z którego następuje wysyłka), realizacja zamówienia rozpoczyna po zawarciu umowy,
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu cenę końcową będącą sumą zamówionych produktów i kosztów transportu związany z zamówionym towarem. Cena końcowa określana jest w podsumowaniu każdego zamówienia.

DOSTAWA - TRANSPORT KURIERSKI

 1. Zamówione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Koszt dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od rodzaju produktu, jego objętości, wagi oraz od wybranej formy płatności. Koszt dostawy widoczny jest zawsze w podsumowaniu każdego zamówienia i jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 3. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 4. Każda karta produktu składa się z informacji na temat przybliżonego terminu wysyłki Jest to czas niezbędny do realizacji zamówienia, liczony od momentupotwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji aż do dnia wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnych terminach wysyłki, liczy się ten najdłuższy.
 5. Określony termin wysyłki dotyczy wyłącznie dni roboczych - wysyłka oraz dostawa towarów odbywa się od poniedziałku do piątku (weekendy oraz dni święteczne są pomijane).
 6. Termin wysyłki towaru podany jest szacunkowo i w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych do Sprzedającego może ulec wydłużeniu.
 7. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego o możliwym wydłużeniu terminu wysyłki odnoszącym się do złożonego zamówienia.
 8. Sprzedający wysyła towar za pośrednictwem firm kurierskich.Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki, adresu Kupującego (Odbiorcy) i nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany przewoźnika (firmy kurierskiej), także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 10. Na termin otrzymania przesyłki przez Kupującego wpływają dwie wymienione w pkt. "4" i "8" składowe: termin wysyłki + czas dostawy.
 11. Przy wyborze płatności przelewem, czas otrzymania przesyłki wydłuża się o czas realizacji przelewu (zaksięgowania środków na rachunku bankowym).
 12. W chwili przekazania towaru firmie kurierskiej Sprzedawca powiadomi Kupującego o tym fakcie wysyłając na podany podczas rejestracji adres mailowy wszelkie niezbędne informacje związane z nadaną przesyłką (nazwa firmy kurierskiej, numer listu przewozowego) - dotyczy użytkownika zarejestrowanego w sklepie ladnawanna.pl.
 13. Kupujący ma również możliwość samodzielnego śledzenia stanu swojego zamówienia bezpośrednio przez Panel Klienta będący integralną częścią sklepu internetowego ladnawanna.pl - dotyczy wyłącznie użytkownika zarejestrowanego w sklepie ladnawanna.pl.
 14. Kupujący niezarejestrowany w sklepie ladnawanna.pl zostanie powiadomiony przez Sprzedającego wyłącznie o wysyłce zamówionego towaru. Informacja zostanie przekazana drogą mailową lub telefonicznie.
 15. Kupujący niezarejestrowany nie będzie powiadamiany przez Sprzedającego o innych zmianach statusu niż wymieniony w pkt. "14".
 16. Sprzedający nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmy kurierskie. Możliwe jest jedynie zapisanie na liście przewozowym uwagi o pożądanej przez Kupującego godzinie dostawy, która będzie dla kuriera wyłącznie dodatkową niezobowiązującą informacją.
 17. Pracownik firmy kurierskiej dostarczający zamówiony towar wyda go Kupującemu dopiero po podpisaniu listu przewozowego oraz przekazaniu należnej kwoty w przypadku wyboru płatności za pobraniem.
 18. W momencie odbioru towaru Kupujący powinien w obecności kuriera sprawdzić stan towaru oraz jego zgodność z zamówieniem, w szczególności jeżeli zewnętrzne opakowania (zabezpieczenia) noszą ślady uszkodzeń.
 19. W sytuacji kiedy kurier odmawia uczestnictwa przy sprawdzaniu przesyłki (np. z braku czasu), Kupujący ma obowiązek zawrzeć na egzemplarzu listu przewozowego dla kuriera stosowną adnotację o odmowie oraz zapis mówiący krótko o stanie rzeczywistym przesyłki, szczególnie jeżeli opakowanie zewnętrzne przesyłki budzi wątpliwości co do jakości zrealizowanej usługi kurierskiej. Należy również uświadomić kuriera iż w przypadku stwierdzenia uszkodzeń/braków w towarze będzie on musiał przyjechać ponownie w celu spisania protokołu.
 20. W przypadku wykrycia przez Kupującego uszkodzeń towaru lub braków ilościowych powiadomi on niezwłocznie firmę kurierską oraz Sprzedającego o zaistniałej sytuacji oraz w terminie 7 dni licząc od dnia odebrania przesyłki spisze stosowny protokół szkody/braków.
 21. Protokół szkody/braków powinien zostać spisany przez Kupującego w sposób skrupulatny (dokładny), tak aby z jego treści jednoznacznie można było wywnioskować powstałą szkodę lub niezgodność ilościową.
 22. Kupujący po spisaniu protokołu szkody/braków powinien zachować jego kopię iprzesłać go Sprzedającemu w ramach reklamacji wykorzystując jedną z możliwych form:
  • adres mailowy (jako skan lub zdjęcie): sklep@ladnawanna.pl
  • faksem pod numer 77 546 63 23,
  • listem poleconym do siedziby Sprzedawcy: OLYMPIA Plus, ul. Cygana 3, 45-131 Opole.
 23. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia najpóźniej do 2 dni roboczych licząc ten termin od następnego dnia roboczego po otrzymaniu przez Sprzedającego protokołu szkody/braków.
 24. Sprzedający po pozytywnym zweryfikowaniu otrzymanego zgłoszenia poinformuje Kupującego o możliwych rozwiązaniach - każde zgłoszenie rozpatrywane jest indywidualnie. Sprzedający zobowiązuje się również ponieść wszelkie związane z tym koszty transportu.
 25. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

GWARANCJA

 1. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane w sklepie internetowym ladnawanna.pl są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Każdemu Kupującemu (konsumentowi) przysługuje prawo do skorzystania z dwóch form gwarancji odnoszących się do nabytego towaru:
  • Gwarancja udzielana bezpośrednio przez naszą firmę OLYMPIA Plus w ramach "niezgodności towaru z umową", gdzie szczegółowe zapisy zostały zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). Okres gwarancji wynosi w tym przypadku 2 lata. Kupujący traci uprawnienia określone w art.8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.
  • Gwarancja wynikająca z zapisów karty gwarancyjnej, gdzie stroną określającą warunki gwarancji jest podmiot (producent, importer) wprowadzający produkt na dany rynek. Okres gwarancji jest zróżnicowany, ale nie powinien być krótszy niż 2 lata.
 3. Okres gwarancji zaczyna swój bieg w momencie wystawienia rachunku przez Sprzedającego.
 4. Rachunek dołączany do zakupionego towaru jest niezbędnym dokumentem wymaganym podczas korzystania z przysługującej gwarancji (bez względu na jej formę).
 5. W przypadku gdy Kupującym jest firma obowiązują prawa rękojmi z okresem gwarancji 1 roku.

REKLAMACJE - SERWIS

 1. W momencie wystąpienia usterki w produkcie objętym okresem gwarancyjnym należy niezwłocznie wystosować zgłoszenie reklamacyjne.
 2. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację bezpośrednio do Sprzedającego korzystając z tzw. "niezgodności towaru z umową" lub do producenta (importera) powołując się na zapisy karty gwarancyjnej.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane w formie pisemnej (mail, list, faks) wg poniższych wytycznych:
  • adresat OLYMPIA Plus - mail: serwis@ladnawanna.pl; adres: OLYMPIA Plus, ul. Cygana 3, 45-131 Opole,  faks: 77 546 63 23,
  • adresat producent lub importer - wg zasad (wytycznych) zawartych w karcie gwarancyjnej.
 4. Treść zgłoszenia reklamacyjnego powinna zawierać następujące dane:
  • data zakupu wraz z numerem otrzymanego rachunku,
  • dokładny opis powstałej usterki produktu,
  • adres + telefon kontaktowy,
  • żądania wobec Sprzedawcy bądź producenta (importera).
 5. Okres odpowiedzi na przesłane zgłoszenie reklamacyjne wynosi 14 dni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego ladnawanna.pl, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Zdjęcia towarów pochodzące ze stron producentów lub importerów mają charakter informacyjny i mogą nieznacznie odbiegać od stanu rzeczywistego.
 3. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego ladnawanna.pl towary i nazwy są używane wyłącznie z celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy OLYMPIA Plus Tomasz Barta. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych OLYMPIA Plus Tomasz Barta.
 5. Sklep internetowy ladnawanna.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta.
 6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym ladnawanna.pl jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę OLYMPIA Plus danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 7. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez OLYMPIA Plus Tomasz Barta dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 9. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym storemax.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod domeną www.ladnawanna.pl, zwanego w dalszej części "sklepem internetowym", jest OLYMPIA Plus Tomasz Barta z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 3, NIP: 6151023195, REGON: 161554328.
 2. Sklep internetowy pozyskuje dane osobowe klientów poprzez następujące możliwe kanały:
  • formularz rejestracji,
  • formularz zamówienia,
  • panel administracyjny klienta,
  • wiadomości e-mail,
  • kontakt telefoniczny.
 3. W skład bazy danych sklepu internetowego wchodzą poniższe informacje:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres wysyłki kurierskiej (jeżeli nie jest tożsamy z adresem zamieszkania),
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer(y) telefonu.
 4. Podanie danych wymienionych w punkcie "3" za pośrednictwem kanałów z punktu "2" jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji i/lub zakupu w naszym sklepie.
 5. Sklep internetowy może wykorzystać podane w pkt. "3" informacje za zgodą Klienta w celu:
  • potwierdzenia złożenia zamówienia,
  • powiadamiania o postępach realizacji zamówienia,
  • informowania o nowościach oraz promocjach (przypadku aktywacji newslettera),
  • kontaktu w szczególnych przypadkach (brak niezbędnych danych, brak płatności, itp.)
 6. W przypadkach, gdy powyższe wiadomości przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie sytuacji, kiedy Klient wyraził zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.
 7. Klientom sklepu internetowego przysługuje poprzez "panel klienta" prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich edytowania i poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestaniach przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o korzystanie z adresu: sklep@ladnawanna.pl
 8. Witryna sklepu internetowego nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki Cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
 9. OLYMPIA Plus zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym prawnym organom zewnętrznym, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Poza przypadkami wskazanymi w pkt. "10" informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.

 

Szybki kontakt
Obsługa sklepu

sklep@ladnawanna.pl
info@ladnawanna.pl Serwis
+48 502 290 094
serwis@ladnawanna.pl
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.